Ievads mikroekonomikas teorijā

ievads mikroekonomikas teorijā The third-person omniscient is a narrative mode in which a story is presented by a narrator with an overarching point of view, seeing and knowing everything that happens within the world of the story, including what each of the characters is thinking and feeling[1.

Lībermanis g tirgus, cenas, konkurence otrais pārstrādātais un papildinātais izdevums – rīga: kamene, 1998 – 182 lpp nešpors v ievads ekonomikā. Grāmata: ievads mikroekonomikas teorijā (viktors nešpors), isbn10: 9984636488, isbn13: 9789984636481, izdeva: kamene, izdots: 2008. Pēdējā laikā neviena grāmata nav palaista ceļojumā vairāk.

5 1 nešpors v ievads mikroekonomikas teorijā - rīga:, kamene, 2007 2 nešpors v ievads ekonomikā – rīga: multineo, 2006 – 193 lpp. Ievads ekonomikas teorijā ekonomikas teorijas vēsture ievads mikroekonomikā pieprasījuma un piedāvājuma teorijas pamati uzņēmums un uzņēmējdarbība ražošana: ražīgums un izmaksas tirgus formas un tipi firmas peļņas maksimizēšanas pamatjautājumu aplūkošana ievads makroekonomikā.

Nešpors v ievads ekonomikā – rīga: multineo, 2006 – 193 lpp nešpors v ievads mikroekonomikas teorijā – rīga: kamene, 2008 – 150 lpp oļevskis g mikroekonomika: saimniekošanas subjektu rīcība preču tirgū – rīga, 1996 – 168 lpp rurāne m uzņēmuma finansu vadība.

Ievads mikroekonomikas teorijā ražošanas funkcija izmaksas un izmaksu funkcija 2 peļņa tās maksimizācijas nosacījumi piedāvājuma funkcija 2 pieprasījuma funkcija tirgus pieprasījuma veidošanās faktori, kas ietekmē pieprasījumu 2. 1 nešpors v ievads mikroekonomikas teorijā - rīga:, kamene, 2007 2 nešpors v ievads ekonomikā – rīga: multineo, 2006 – 193 lpp 3 ādamsone l mikroekonomikas analīze: tirgus nepilnības un sabiedrības iespējas to novēršanā – rīga: autorizdevums, 2007 – 120 lpp 4 škapars r mikroekonomika. Ievads mikroekonomikas teorijā essay unit one management company structure management and cultural diversity word study: manager, senior, performance grammar: modal verbs should, must & have to writing: what is management is it an art or a science an instinct or a set of skills and techniques that can be taught. Nešpors v (1999) ievads mikroekonomikas teorijā-rīga: rtu diferencētas pievienotās vērtības nodokļa likmes atsevišķām pārtikas grupām ietekme uz jan 2007. Latvijas bankas bibliotēkas grāmatu rādītājs ekonomikā un finansēs 330101541 makroekonomika 1 advances in macroeconomic theory ed by jacques dreze.

Ievads mikroekonomikas teorijā

Teorija tēmā ievads ekonomikā pirmo reizi vārdu ekonomika lietoja sengrieķu vēsturnieks ksenofonts (4 gs pmē), rakstot par to, kā labāk vadīt mājsaimniecībuturklāt termins ekonomika no sengrieķu valodas nozīmē - mājas kārtība.

  • Ražošanas funkciju teorijā sauca par ražošanas izokvantām vai vienkārši par izokvantām, arī par vienādu apjomu līknēm tā kā ražošanas funkcijas virsmu ar horizontālām plaknēm var šķelt dažādos augstumos, var iegūt neierobežoti daudz izokvantu.
  • 7 nešpors, viktors ievads mikroekonomikas teorijā rīga : kamene, 2001, 145 lpp bibliogr 145 lpp isbn 9984-636-52-5.

Ekonomikas teorijā, izprasts galvenās ekonomiskās problēmas, mērķus un teorētiskās nostādnes, prast teoriju ievads makroekonomikā nacionālo norēķinu sistēma 4 lekcija, seminārs viktorsievads mikroekonomikas teorijā - rīga : autora izd, 2005 - 150 lpp. Grāmata: ievads mikro-ekonomikas teorijā (viktors nešpors), isbn10: 9984636525, isbn13: 9789984636528, izdeva: kamene, izdots: 2003.

Ievads mikroekonomikas teorijā
Rated 5/5 based on 15 review
Download

2018.